Intelligent Irrigation Expert

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า:

  1. สินค้าเสื่อมสภาพ / เสียหาย เนื่องจากกระบวนการผลิต: เราให้ประกันสินค้าเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่านสั่งซื้อ หากพบว่าสินค้ามีปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอง

เงื่อนไขการไม่รับประกันสินค้า:

  • สินค้าชำรุดจากการกระทำของลูกค้า: เช่น ตกหล่น หรือ เปียกน้ำ
  • สินค้ามีน้ำ/ความชื้นเข้าไปในส่วนที่มีการป้องกัน: เช่น วงจรไฟฟ้า หรือ ถาดใส่แบตเตอรี่
  • การแกะและการดัดแปลง: เช่น ตัดต่อ หรือ เสียหายจากการเปลี่ยนแปลงวงจรไฟฟ้า
  • เสียหายจากสัตว์: เช่น การกัดเเทะ
  • การติดตั้งในสถานที่ไม่เหมาะสม: เช่น สถานที่ที่มีความร้อนสูง หรือ น้ำท่วม
  • สติกเกอร์ของสินค้าเสียหาย: ไม่รับประกันในกรณีที่สติกเกอร์ฉีกขาด หรือ ลอก

หากคุณได้รับสินค้าแล้วพบว่ามีปัญหา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line: @….. โดยแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อ รุ่นสินค้า และ รายละเอียดของปัญหาที่พบ เราจะให้คำแนะนำเบื้องต้นให้เร็วที่สุดที่เราสามารถช่วยเหลือได้

แสดง
ชื่อ *
นามสกุล *
เพศ *
อายุ *
อีเมล *
เบอร์โทรศัพท์ *
กรอกแต่ตัวเลขและไม่ต้องมีเว้นวรรค
สินค้าที่ซื้อ *
วันที่ซื้อ *
กรอกเป็น วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.)
สถานที่ซื้อสินค้า *
ระบุสาขา/ร้าน *
แนบรูปถ่ายใบเสร็จ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15MB)
Maximum file size: 15 MB
0.00